Weerbaarheid en Trauma

We spreken van weerbaarheid wanneer een kind op een passende manier voor zichzelf op durft te komen, zijn grenzen aan kan geven, een eigen mening heeft, voor zijn medemens durft op te komen, zelfstandig is maar ook om hulp durft te vragen. Maar het meest belangrijke voor de weerbaarheid van een kind is het zelfvertrouwen, het gevoel van eigenwaarde en het bewustzijn van de eigen gevoelens en die van anderen.

meisjes-onder-plu-258x300

We zien bij kinderen die weinig weerbaar zijn dat ze hun eigen grenzen niet goed kunnen aangeven, weinig zelfvertrouwen hebben en gemakkelijk over zich heen laten lopen. Deze kinderen zijn over het algemeen snel gekwetst door kritiek en vinden het moeilijk zelf situaties op te lossen. Ze vragen al snel om hulp van buitenaf.

Ook in hun houding zien we dat ze weinig ontspannen zijn, vermijden vaak oogcontact, hebben moeite een eigen mening te hebben en vinden het moeilijk om nee te zeggen uit angst afgewezen te worden.

Trauma’s horen nu eenmaal bij het leven. Deze traumatische gebeurtenissen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Ze kunnen uitzonderlijk zijn door b.v. een vorm van geweld, conflictscheiding, een overlijden, gepest worden maar kunnen ook ontstaan door “normale” gebeurtenissen uit het dagelijks leven zoals een val of een medische ingreep.

 

Hoe we ook ons best doen om onze kinderen te beschermen, sommige gebeurtenissen zijn nu eenmaal niet te voorkomen. Het kind komt, in zijn ontdekkingstocht naar de wereld, vanzelf in aanraking met dergelijk soort zaken. Laten we de positieve kant hiervan belichten en erkennen dat ze de “normale” gebeurtenissen nodig hebben om zelfvertrouwen te krijgen en om te leren omgaan met het leven.Het zelf problemen kunnen oplossen is dus een belangrijke vaardigheid, zowel voor de weerbaarheid als voor het zelfvertrouwen van het kind. Ouders kunnen hun kinderen dan ook veel bieden door ze te begeleiden hoe om te gaan met het probleem waardoor ze steeds meer zelf leren en ervaren hoe ze deze kunnen oplossen. In de praktijk blijkt dat ouders alles geprobeerd hebben maar dit niet altijd resultaat biedt en er juist nu de behoefte is aan iemand die meedenkt en meekijkt.

Hierin kan ik de sleutel zijn voor jullie.

 

Contact>>